Documentaire Foto-opdrachten
Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd. De resultaten (drie series van ieder circa twintig afdrukken) worden toegevoegd aan de rijke collectie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief. Deze collectie, te zien in de Beeldbank van het Stadsarchief, omvat inmiddels meer dan 6.500 opnames.

Project
Fotografen worden uitgenodigd om vóór 30 april 2019, 9.00 uur ’s ochtends plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. De projectopzet kenmerkt zich door professionaliteit en originaliteit en omvat:
- een korte inhoudelijke beschrijving
- een (voorlopig) plan van uitvoering
- een begroting en een curriculum vitae (indien per post alle in vijfvoud)

Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail (in PDF of MS-Word) of per post worden opgestuurd naar:
Stadsarchief Amsterdam
T.a.v. mw. E. Grabowsky
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
[email protected]

Voor inlichtingen: mw. E. Grabowsky ([email protected]; 020-2511743)

Uiterlijk 15 juni 2018 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.