EISA Awards

EISA is een vereniging van vijftig gespecialiseerde tijdschriften uit negentien Europese landen. Per land is slechts één tijdschrift lid van een van de vijf panels van de EISA: Photo, Video, Audio & Home Theater, In-Car Electronics, Mobile Devices. In juni van elk jaar komen de hoofdredacteurs van de EISA-bladen samen om de Awards toe te kennnen. Om genomineerd te worden, moeten producten getest zijn door minstens vijf magazines en in ieder geval binnen drie maanden na bekendmaking van de Awards voor de consumenten verkrijgbaar zijn.

EISA Awards 2012-2013

De toekenning van een Award gaan niet zonder slag of stoot. Tijdens de jaarlijkse juryberaadslaging worden de testresultaten vergeleken en wordt er flink gediscussieerd over alle punten die tijdens het testen van de genomineerde producten naar boven zijn gekomen. De onafhankelijkheid van het testen en de expertise experts uit heel Europa die er mee gemoeid is, zorgt voor een gebalanceerde lijst van beste producten van het jaar.

Logo EISA Awards

Klik hier voor een overzicht van de winnaars van de EISA Awards 2012-2013: